Skąd przywędrowały moje kartki


visited 38 states (16.8%)
Create your own visited map of The World

niedziela, lipca 01, 2012

126 Białoruś, Mińsk

Stolica Białorusi, położony nad rzeką Świsłocz. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1067 roku.
Po Unii lubelskiej w 1569 roku, Mińsk wchodził w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej 1793 w granicach Imperium Rosyjskiego. W styczniu 1919 roku, po wycofaniu się Niemców, miasto przejęli bolszewicy. 5 stycznia 1919 roku Mińsk został ogłoszony stolicą Białoruskiej SRR. 8 sierpnia 1919 roku Mińsk został zdobyty przez wojska polskie. Podczas wojny polsko-bolszewickiej miasto zdobyli Rosjanie, ostatecznie w 1921 r. na mocy Traktatu ryskiego został włączony do ZSRR i do Białoruskiej SRR. Od 1991 jest stolicą Republiki Białorusi.
Na kartce m.in ratusz, pierwotny gmach zburzony w 1857 i zrekonstruowany w 2004.

0 komentarze: