Skąd przywędrowały moje kartki


visited 38 states (16.8%)
Create your own visited map of The World

piątek, lipca 06, 2012

128, 129 Tybet, Pałac Potala


Zimowa rezydencja nominalnych władców Tybetu do 1959 roku, kiedy Dalajlama XIV został zmuszony do ucieczki w wyniku nieudanego powstania.
Położony w Lhasie obiekt jest najwyżej usytuowanym (3700 m n.p.m.) pałacem na świecie. Wznosi się ponad 90 metrów nad miastem, zajmując południowe zbocza Marpo Ri (Czerwonej skały). Pałac podzielony jest na zewnętrzny Potrang Karpo (Biały Pałac) o świeckim charakterze, zawierający również prywatne pomieszczenia Dalajlamy, oraz wewnętrzny Potrang Marpo (Czerwony Pałac), religijne centrum Tybetu, mieszczące groby 8 z 14 Dalajlamów. Obecna konstrukcja powstała w latach 1645-48 (Biały Pałac) oraz 1690-94 (Czerwony Pałac). Podczas rewolucji kulturalnej Potala szczęśliwie uniknęła zniszczenia. Przemianowany obecnie na Chińskie Muzeum Narodowe pałac pozostaje niezamieszkany od 1959 roku.
Od 1994 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

0 komentarze: