Skąd przywędrowały moje kartki


visited 38 states (16.8%)
Create your own visited map of The World

wtorek, lipca 03, 2012

127 Litwa, Wilno

Brama miejska na Starym Mieście w Wilnie. Wzniesiona w latach 1503–1514. Od strony wewnętrznej bramy znajduje się kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej.  W 1671 lub 1672 staraniem o. Karola od Ducha Świętego dobudowano od strony północnej drewnianą kaplicę. Spłonęła ona w 1711 a już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną. W kaplicy znajduje się pochodzący z XVII wieku obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Obraz został umieszczony na bramie na początku XVII w. a później przeniesiony do kaplicy, gdzie obecnie się znajduje.
W 1994 Stare Miasto w Wilnie zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

0 komentarze: